Gizlilik Politikası

by heysemai

VERİ SORUMLUSU: Heysem Yapay Zeka ve İnovasyon A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı ETGB Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yazılım Kule

75.Yıl OSB Mah. Bilim Cad. No:5 İç Kapı No:501 Odunpazarı – Eskişehir

GENEL AÇIKLAMALAR: 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede şirketimize yapılacak başvurular için bu form doldurularak imzalanmalı ve ; zarfın üzerine / mailin konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalı, noter vasıtasıyla yapılan başvurularda, tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır. 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU FORMU

  1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri: 

İsim:

Soy isim: 

TC Kimlik Numarası: 

Telefon Numarası: 

E-posta: 

Adres: 

  1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi  belirtiniz (eğitim katılım tarihi , eğitim adı, alınan hizmet v.b.)

………………….…………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………..…………………………………….………………………………………………………………… 

…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: …………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
  2.  Adresime gönderilmesini istiyorum. 
  3.  E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) 
  4.  Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

 Başvuru Tarihi :

 İmza :

Heysem AI

Akıllı Verimlilik Sistemi

BİZİ TAKİP EDİN

© 2024 Heysem AI – Heysem Yapay Zeka ve İnovasyon A.Ş. – Tüm Hakları Saklıdır. 

Sitemizde hizmet vermek, bu hizmetlerin kullanılabilirliğini artırmak ve hizmetlerimizle etkileşiminizi incelemek için çerezler ve benzer teknolojilerden yararlanıyoruz. Kabul seçeneğine tıklayarak, pazarlama ve analize yönelik bu tür teknolojileri kullanmamızı kabul edersiniz. Kabul Et Reddet